Talentcoaching

Of het nu gaat om een eigen wens tot meer zelfinzicht of een bepaalde situatie of gebeurtenis die vraagt om een stukje begeleiding; Mirjam zal haar inlevingsvermogen inzetten om te helpen vinden wie je werkelijk bent, wat bij jou past en waar jij energie van krijgt. Haar doel is dat cliënten vanuit zelfinzicht de stap naar zelfbewustzijn maken en daarmee op eigen wijze met allerlei (lastige) situaties kunnen omgaan. Wanneer je jezelf beter begrijpt, kun je jezelf verder ontwikkelen en keuzes maken die echt bij je passen.

Talent zit in je genen. Je erft de aanleg van je ouders. Of jouw talent tot bloei komt, hangt af van je omgeving. Door inzet van talentcoaching kan iedereen vanaf jonge leeftijd leren welke talenten hij van nature in zich heeft. Vanuit het zien en herkennen waar je kracht zit, kan de stap gezet worden naar het bewust er mee om leren gaan.

Mirjam maakt gebruik van het TalentCompass dat snel, overzichtelijk en beeldend zichtbaar maakt wat je aangeleerde kwaliteiten en aangeboren talenten zijn. In slechts twee contactmomenten en het invullen van een talentenscan heb jij je eigen persoonlijke handleiding gereed. Uitgewerkt in een overzichtelijk boekje en met de persoonlijke terugkoppeling biedt jouw TalentCompass je de mogelijkheid om je verdere leven terug te pakken op jouw eigen blauwdruk.

Heb je behoefte om met jouw TalentCompass een specifieke ontwikkelingsstap te maken, dan kan dat. Mirjam begeleidt je op een positieve, prikkelende en praktische manier om samen jouw vraagstukken te ontrafelen en een voor jou passende manier te vinden om de situatie aan te gaan.

De coaching is inzetbaar voor iedereen van jong tot oud. Dit kan in de thuissituatie, in gezinsverband, op school (primair, voortgezet en hoger onderwijs), op het werk en ook op het gebied van sport en hobby. Er zijn legio voorbeelden te noemen, waarbij begeleiding mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een school- of studiekeuze, beroepskeuze, twijfels op het gebied van je huidige baan, invulling van een nieuwe levensfase na het werkzame leven.

Maar ook begeleiding aan ouders en leerkrachten, wanneer het lijkt of een kind/leerling niet laat zien wat er in zit. Samen bekijken we aan de hand van het TalentCompass wat een passende manier van leren en opvoeden is voor het kind.

Hoe fijn is het als je weet wat jouzelf motiveert ofwel wat je kind of leerling in de ‘aan’ modus kan zetten!

Mocht het voor een optimale ontwikkeling van een cliënt wenselijk zijn om specifieke/aanvullende coaching/therapie in te zetten, dan schakelt Mirjam in haar netwerk om de passende match te vinden.